დასაქმება (მდივანი)

აყვავება ადმინისტრაციულ ოფიცერს, რომელიც იცნობს მაღალ რეკლამებსა და საზოგადოებრივ ურთიერთობებს – მუშაობს ვებსაიტთან და იცნობს სოციალურ ქსელებთან
ბმული myge.city სამუშაოებთან და მენეჯმენტთან

[contact-form-7 id=”3813″ title=”employment (Secretary)_Georgian”]