დასაქმება (სწავლება და სიტყვა)

[

  შენი სექსუალობა(საჭიროა)
  კაციქალი

  შენი ოჯახური მდგომარეობა(საჭიროა)
  მარტოხელაცოლად

  თქვენი საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია(საჭიროა)

  თქვენი საცხოვრებელი მისამართი(საჭიროა)

  Your Email (საჭიროა)

  თქვენი ტელეფონის ნომერი(საჭიროა)

  ოდესმე წაიკითხეთ? სად და რა იყო თემები? (საჭიროა)

  ოდესმე მიფიქრია ოფიციალურად? (ახსნას)(საჭიროა)

  გაქვთ იურიდიული ფონის არსებობა? (ახსნა) (საჭიროა)

  რომელი გაკვეთილები მზად ხართ ასწავლოს ან ლაქა? (საჭიროა)

  რამდენად მინიმალური ხელფასია ყოველ საათში? : (საჭიროა)
  1-5 ლარი5-10 ლარი10-20 ლარი20-30 ლარი30-50 ლარი

  უკანასკნელი 3 ადგილის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ იმყოფებოდნენ? (კომპანიის სახელი, წლები, ბოლო თანამდებობა, ხელფასი, სამუშაოს გასვლის მიზეზი)(საჭიროა)
  1
  2
  3