დასაქმება (მდივანი)

აყვავება ადმინისტრაციულ ოფიცერს, რომელიც იცნობს მაღალ რეკლამებსა და საზოგადოებრივ ურთიერთობებს – მუშაობს ვებსაიტთან და იცნობს სოციალურ ქსელებთან
ბმული myge.city სამუშაოებთან და მენეჯმენტთან

  შენი სექსუალობა(საჭიროა)
  კაციქალი

  შენი ოჯახური მდგომარეობა(საჭიროა)
  მარტოხელაცოლად

  თქვენი საგანმანათლებლო კვალიფიკაცია(საჭიროა)
  BABSMAMSDR

  თქვენი საცხოვრებელი მისამართი(საჭიროა)

  თქვენი ელ. ფოსტა (საჭიროა)

  თქვენი ტელეფონის ნომერი(საჭიროა)

  შენ განათლება ხარ? სად და რა არის შენი ძირითადი სფერო?(საჭიროა)

  გაქვთ იურიდიული ფსიქოლოგია? (ახსნა) (საჭიროა)

  კომპანიის სახელი:(საჭიროა)
  სრული დრონახევარი განაკვეთი

  აღწერეთ თქვენი ოკუპაციის მიზანი?(საჭიროა)

  მინიმალური სასურველი ხელფასი: (საჭიროა)
  100-300 ლარი300-600 ლარი600-900 ლარი

  რა არის თქვენი ანგარიში თქვენი კომპიუტერის, საოფისე პროგრამების ინტერნეტთან მუშაობის უნარით? (საჭიროა)
  1-2525-5050-7575-100

  Tის უკანასკნელი 3 ადგილის შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც იყენებდით? (კომპანიის სახელი, წლები, ბოლო თანამდებობა, ხელფასი, სამუშაოს გასვლის მიზეზი) (საჭირო)